s 02 s 03 s 04 s 05 s 06 s 07 s 08 s 09 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15
Din kontaktinformasjon

Fyll ut din kontaktinformasjon under dersom du ønsker å bli kontaktet angående enøktiltak eller annen informasjon som er aktuelt for deg, i din bosituasjon.

Navn:
Adresse:
Postnr / Sted:  
Telefonnr:
E-post:

Jeg ønsker å ta testen uten å registrere navn og adresse.


Du vil undeveis få forskjellige spørsmål om din bosituasjon, samt hvilke enøktiltak du har gjennomført i dag. På siste side vil du få opp en oversikt over ditt forbruk, med mulighet til å se hva du kan spare på forskjellige enøktiltak.Lykke til....

@Steg 1: Hvor bor du?

Fredrikstad
Resten av Østfold

informasjon
Hvor bor du? Grunnet forskjellige
middeltemperaturer velger du klimasonen der
du bor.
  Gå tilbake til forrige side